Inschrijven

Inschrijven voor bouwdorp is gesloten.

Bouwdorp is de naam van de kindervakantieweek in Den Dungen, dat ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie wordt georganiseerd door de Stichting Jeugdvakantiespelen.

Bouwdorp wordt ieder jaar opgebouwd op het parkeerterrein van Manege Jacoba aan de Hooidonksestraat in Den Dungen (zie google maps).

Bouwdorp Den Dungen is er voor alle kinderen van de basisscholen De Wegwijzer en Fonkel in Den Dungen. Maar ook voor alle vriendjes, neefjes en nichtjes die op een basisschool buiten Den Dungen zitten. Je bent dus minimaal vier jaar en hebt het afgelopen jaar minimaal in groep 1 gezeten. Jaarlijks doen er rond de 250 a 275 kinderen mee aan Bouwdorp Den Dungen.

Vooraf inschrijven kan tot en met vrijdag 9 augustus, 20 uur.
Bij vooraf online inschrijven bedragen de kosten € 20,- per kind voor 4 dagen. U kunt direct via iDEAL betalen. Na inschrijving ontvangt u een E-mail met inschrijfnummer als bevestiging. Mocht u geen E-mail ontvangen, controleer altijd aub de spambox. Controleer ook aub goed of u echt hebt betaald en de betaling niet om de e.o.a. reden is geannuleerd of verlopen.
Inschrijven per dag kan ook tijdens de bouwdorpweek zelf, de kosten zijn € 7,50 per kind per dag contant te betalen bij de ingang van Bouwdorp.

Op dinsdag en woensdag zorgt Bouwdorp voor boterhammen en drinken voor de kinderen en hulpleiding. Op donderdagochtend is er een ontbijt voor alle kinderen die zijn blijven slapen. Op donderdag is er aan het eind van de middag friet met een snack voor alle bouwdorpers voordat we aan het avondprogramma beginnen. Op vrijdag eten we tot slot allemaal een broodje knakworst. Al het eten en drinken is in de prijs van bouwdorp inbegrepen.

Op bouwdorp maken kinderen in groepjes een eigen bouwwerk. Voor ieder groepje (ongeveer 8 kinderen) tot en met de kinderen van groep 6 is hulpleiding nodig. Het is de bedoeling dat ouders of verzorgers van de kinderen het groepje begeleiden en vooraf bepalen wie op welke dag aanwezig is als hulpleiding. Als de hulpouders zelf niet aanwezig kunnen zijn verwachten we dat zij voor begeleiding/vervanging zorgen. In overleg met de organisatie is het mogelijk om kinderen ’s morgens in te schrijven waarbij op dat moment bekeken wordt bij welk groepje de kinderen mogelijk aan kunnen sluiten.

Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiespelen wordt gevormd door Ton Voets (voorzitter), Marielle Vissers (secretaris), Pieter Pons (penningmeester), Rene Pennings, Margit van Lankveld, Angela van Zoest, Robin van der Pennen, Marlies Daandels, Addy Henskens, Adjo Roeffen en Ronald Struijk.

Bij de ingang van bouwdorp staat een echte brievenbus en elk huisje krijgt een huisnummer. Er kan dus ook post gestuurd worden naar de kinderen! Bouwdorp Den Dungen, (Manege Jacoba), Hooidonksestraat in Den Dungen

Tijdens de bouwdorpweek staat er een toiletwagen op het terrein. Deze wordt meerdere keren per dag schoongemaakt.

De hele week is een EHBO post met bemanning standby voor het geval er iets gebeurt.

Iedere dag gaan de poorten van het terrein op slot om te voorkomen dat kinderen het terrein kunnen verlaten en zonder begeleiding de weg op kunnen lopen. In noodgevallen of dringende zaken bestaat de mogelijkheid om met behulp van een van de bestuursleden het terrein voortijdig te verlaten.

Tijdens bouwdorp wordt de hele week vrolijke muziek gedraaid. Mocht je hinder ondervinden van de geluidssterkte meldt dit dan even bij één van de bestuursleden. Dan zetten we 'm zachter.

Tijdens bouwdorp staat er een tent op het terrein waar geschuild kan worden in geval van regen. Als het weer echt tegen zit kunnen we eventueel ook terecht in de manege.

Bij het bouwdorp hoort natuurlijk een burgemeester. Op dinsdag kun je je hiervoor opgeven. We gaan dan stemmen wie burgemeester wordt. Denk er dus alvast even over na of je je hiervoor wilt opgeven. Je bent dan een week lang de baas van het bouwdorp.

Op bouwdorp stimuleren we milieubewust bouwen! Daarom wordt iedere dag een milieuprijs uitgereikt aan het groepje dat het bouwwerkje het mooist heeft opgeruimd.

Elke dag wordt op bouwdorp een heuse krant gemaakt. Vol met ‘hot news’, prachtige foto’s, interviews, het dagprogramma etc. Aan het eind van de dag krijgen de kinderen de bouwkrant mee naar huis.

Mocht je nog vragen hebben dan weet je vast wel een van de bestuursleden te vinden, of mailen naar bouwdorpdd@gmail.com. Bellen kan ook met 06-22390752, na 18 uur (Ton Voets). Tijdens bouwdorp 06-51916569 (Marielle Vissers).

1. Deelname aan de kindervakantieweek is geheel voor eigen risico. Hoewel wij ons uiterste best doen zorg te dragen voor een veilige bouwdorpweek en het bestuur zich zo goed mogelijk tegen aansprakelijkheid heeft verzekerd, kan geen van de bestuurders van de Stichting Kindervakantieweek Den Dungen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, ongelukjes en daaruit voortvloeiende (letsel, materiële en immateriële) schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen.

2. Zorg dat er nergens spijkers of planken uitsteken waar je jezelf aan kunt stoten. Gooi hout dat je niet gebruikt terug op de houtstapel en laat het niet rond je hut slingeren. Er kunnen kinderen over struikelen.

3. Draag stevige schoenen. Beschadiging van voeten door spijkers of splinters ontstaan meestal bij kinderen die op slippers rondlopen.

4. Op bouwdorp Den Dungen wordt iedereen met respect behandeld. Pesten en discriminatie worden niet getolereerd! Bij het niet naleven van de gestelde regels of wanneer storend of gevaarlijk gedrag ontstaat, zijn wij genoodzaakt de ouders hierover in te lichten. Het bestuur kan bij ernstig wangedrag een kind de verdere deelname aan de kindervakantieweek ontzeggen.

5. Neem geen zoetigheid mee van thuis; het trekt wespen aan. Tijdens Bouwdorp wordt genoeg eten, drinken, fruit en snoep uitgedeeld.

6. Bouwdorp Den Dungen kan alleen met hulp van ouders ofwel hulpleiding draaien. Voor ieder groepje voor kinderen tot en met groep 6 is daarom hulpleiding aanwezig. Zorg dat een ouder tijdens Bouwdorp altijd (telefonisch) bereikbaar is in geval van ziekte, heimwee of wangedrag.
Als de hulpouders zelf niet aanwezig kunnen zijn verwachten we dat zij voor begeleiding/vervanging zorgen.

7. Iedere dag gaan de poorten van het terrein op slot om te voorkomen dat kinderen het terrein kunnen verlaten en zonder begeleiding de weg op kunnen lopen. In noodgevallen of dringende zaken bestaat de mogelijkheid om met behulp van een van de bestuursleden het terrein voortijdig te verlaten

8. Wij maken foto’s tijdens de bouwdorpweek en publiceren deze op onze website en facebook.

9. Wees tolerant! Als je met meerdere personen een hut bouwt en de hele dag met elkaar omgaat, zijn er altijd meningsverschillen. Los die met elkaar op door te praten; niet met de vuist

10. Het aller-, aller-, allerbelangrijkste gebod is: heb heel veel plezier.

Dinsdag

Onderstaande geldt niet voor dit jaar, 2021

Datum: 13 augustus 2019

 • 9.30: start inschrijving
 • 10.00: poort open
 • 15.45: ouders welkom
 • 16.00: afsluiting
 • 16.30: poort dicht

Bouwdorp begint dit jaar op dinsdag 13 augustus. Vanaf 09.30u kan iedereen zich registreren bij de ingang van het terrein.

Om 10.00u gaan de poorten naar het bouwterrein open en zoeken alle groepjes een eigen plek uit. Op het terrein liggen al stapels bouwhout klaar. Op dinsdag wordt de hele dag gebouwd en is het belangrijk dat de ouders meewerken (ivm. stevigheid/veiligheid).

Ieder jaar wordt op dinsdagmiddag de burgemeester van bouwdorp gekozen. Alle kinderen krijgen daarvoor op dinsdagochtend een stembiljet en kunnen daarmee zelf bepalen wie de burgemeester wordt.

Om 15.45u zijn alle papa’s en mama’s, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s etc weer welkom om op bouwdorp te komen kijken.

We sluiten met zijn allen om 16.00u de dag af bij het podium. Hierna gaat iedereen naar huis. Om 16.30u wordt het terrein afgesloten.

image

Woensdag

Onderstaande geldt niet voor dit jaar, 2021

Datum: 14 augustus 2019

 • 09.30: start inschrijving
 • 10.00: begint het programma
 • 14.30: Theatervoorstelling
 • 15.45: ouders welkom
 • 16.00: afsluiting
 • 16.30: poort dicht

Op woensdag kan iedereen zich weer vanaf 09.30u aanmelden en begint het programma om 10.00u. De bouwwerkjes worden verder afgewerkt en het is vooral de bedoeling dat kinderen de boel aankleden en versieren.

Woensdagochtend kunnen kinderen in groepjes meedoen met de creatieve activiteiten in de tent. Dat kan variëren van schilderen en knutselen tot en met het maken van leuke dingen die in het bouwwerkje kunnen worden gebruikt. Woensdagmiddag is er om 14.30u een leuke theatervoorstelling.

Om 15.45u is iedereen weer welkom om op bouwdorp te komen kijken, om 16.00u kan je naar huis. Om 16.30u wordt het terrein afgesloten.

Woensdagavond – slapen

Voor alle kinderen die afgelopen schooljaar in groep 5 zaten en hoger is er woensdagavond een leuke film, een avondactiviteit en een slaapfeestje in manege Jacoba. Aanmelden voor het woensdagavondprogramma kan tijdens bouwdorp. Informatie over tijden volgt.

Donderdag

Onderstaande geldt niet voor dit jaar, 2021

Datum: 15 augustus 2019

 • 13.00: start inschrijving
 • 13.30: begint het programma
 • 14.30: start kermis
 • 18.30: ouders welkom en feestavond
 • 22.00: kermis afgelopen
 • 24.00: feest afgelopen

Op donderdag kunnen we uitslapen, we beginnen ’s-middags. Vanaf 13.00u aanmelden en het programma begint om 13.30u. Aan het begin van de middag is het de bedoeling dat iedereen de huisjes netjes opruimt.

Vanwege ons jubileum is er dit jaar op donderdag een echte kermis van 14.30u tot 22.00u. Aan het einde van de middag wordt er voor friet met een snack gezorgd.

Feestavond

Om 18.30u is iedereen weer welkom. Dan begint het feest in de manege voor de kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en vrienden en bekenden. En omdat we 50 jaar bestaan, zijn dit jaar ook alle mensen die in de afgelopen 50 jaar aan bouwdorp hebben meegedaan of meegeholpen, van harte welkom op onze feestavond

Tijdens de feestavond is er muziek en is de kermis open tot 22.00u.

De avond wordt rond 24.00u. afgesloten.

image

Vrijdag

Onderstaande geldt niet voor dit jaar, 2021

Datum: 16 augustus 2019

 • 10.00: start inschrijving
 • 10.30: begint het programma
 • 13.30: ouders welkom
 • 14.00: afsluiting
 • Opruimen terrein, hulp nodig!

Vrijdag is de laatste dag van bouwdorp en beginnen we iets later: aanmelden vanaf 10.00u. Het programma begint om 10.30u.

Op vrijdagochtend is er ieder jaar een markt. Kinderen krijgen bouwdorpgeld en kunnen bij elkaar spulletjes kopen die ze van huis mee hebben genomen
Het is belangrijk dat de kinderen bruikbare spulletjes meenemen en de markt niet gebruiken om rommel kwijt te raken.

Op vrijdag gaan we om 13.00u eten. Daarna beginnen we met opruimen.

Om 13.30u zijn je ouders welkom en sluiten we de bouwdorp week om 14.00u af.

We hebben vrijdagmiddag hulp nodig:

Deze laatste dag moet er altijd veel worden opgeruimd en afgebroken, hoe meer hulp hoe beter. Dus vraag je ouders alvast of ze ons (na afloop) willen helpen bij het opruimen van bouwdorp.

Fotos

Contact

Mocht je nog vragen hebben dan weet je vast wel een van de bestuursleden te vinden, of mailen naar bouwdorpdd@gmail.com.

Bellen kan ook met 06-22390752, na 18 uur (Ton Voets).

Tijdens bouwdorp 06-51916569 (Marielle Vissers).

Bekijk de onderstaande kaart voor de locatie waar Bouwdorp gehouden wordt.

Bouwkranten

Geen bouwkrant beschikbaar.